Засоби вимірювання постійного струму на основі квантових магнітометричних сенсорів

No Thumbnail Available

Date

2019-12-30

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Запропоновані структури частотокерованого калібратора, вимірювального перетворювача та компаратора постійного струму, побудованих на основі квантових магнітометричних сенсорів. Особливістю пропонованого комплексу є застосування універсальної структури КМС, для якого тільки зовнішні комутації визначають тип приладу та його призначення. Точність та стабільність таких приладів забезпечується високою точністю визначення та стабільністю атомних констант робочої речовини застосованих в КМС, стабільністю магнітної системи перетворення постійного струму в індукцію магнітного поля та ступенем захисту від впливу зовнішніх магнітних полів.
The structures of the frequency-guided calibrator, measuring transducer and DC comparator based on quantum magnetometric sensors are proposed. The peculiarity of the proposed complex is the use of the universal structure of the QMS, for which only external commutations determine the type of device and its purpose. The accuracy and stability of such devices is ensured by the high accuracy of determination and stability of the atomic constants of the working substance used in the QMS, the stability of the magnetic DC conversion system in the induction of the magnetic field, and the degree of protection against the influence of external magnetic fields

Description

Keywords

квантовий магнітометричний сенсор, частотокерований калібратор постійного струму, вимірювальний перетворювач, компаратор постійного струму, індукція магнітного поля, quantum magnetometric sensor, frequency-guided DC calibrator, measuring transducer, DC comparator, magnetic field induction

Citation

Гаранюк П. І. Засоби вимірювання постійного струму на основі квантових магнітометричних сенсорів / П. І. Гаранюк, І. П. Гаранюк // Автоматика, вимірювання та керування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 1. — С. 59–65.