Науковий портрет фундатора Львівської школи фізіологів Адольфа Бека у світлі сучасної бібліографії

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет "Львівська політехніка"

Abstract

Біографічні дослідження в Україні і надалі залишаються одним із пріоритетних напрямків історико-бібліографічних робіт. Яскравим прикладом копіткої праці в галузі біобібліографії став багатоаспектний науковий доробок про фундатора львівської наукової школи фізіологів професора, організатора та керівника кафедри фізіології, декана медичного факультету, ректора, проректора Львівського університету Адольфа Бека. Biographical researches are still one of the priority directions of historical biographical activity in Ukraine. The significant example of the work in the branch of biobliography is multiaspect research material on Adolf Beck – the creator of Lviv scientific school of physiologists, Professor, organiser and head of the Department of Psysiology, dean of medical faculty, rector, prorector of Lviv University.

Description

Keywords

біографічні дослідження, біобібліографія, Адольф Бек, фізіологія, biographical researches, biobliography, Adolf Beck, psysiology

Citation

Надрага М. С. Науковий портрет фундатора Львівської школи фізіологів Адольфа Бека у світлі сучасної бібліографії / М. С. Надрага, С. В. Васільєва // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 вересня 2013 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 454-463. - Бібліографія: 8 назв.