Людина у світлі концепцій інформаційного суспільства

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано погляди теоретиків інформаційного суспільства на людину, що зумовлюють раціоналізацію людського буття та трансформацію сутнісних вимірів людської природи (інформаційно-технічний детермінізм), появу нових типів спілкування та форм комунікацій (інформаційно-комунікативна сфера), гармонійне поєднання людини, технічної й природної сфер (інформаційний екогуманізм). Знання й інформація визначаються як домінанти аксіосфери особи у смислових вимірах інформаційного суспільства, котрі постулюють модуси мобільності, гнучкості, втрати буттєвої вкоріненості тощо. In the article the views of theorists of the Information Society on a human being is analized: the rationalization of human life and the transformation of the essential measurements of human nature (information-technical determinism), a new types and forms ofcommunication (information-communication sphere), a harmonious combination of human, technical and natural factors (ecology of information sphere). Knowledge and information are defined as dominant values of the Information Society, which postulate modes of mobility, flexibility, loss deep of being etc.

Description

Keywords

людина, інформаційне суспільство, технологія, технічне середовище, концепції інформаційного суспільства, human being, Information Society, technology, technical environment, the concept of Information Society

Citation

Лазарович Н. Людина у світлі концепцій інформаційного суспільства / Надія Лазарович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 35–40. – Бібліографія: 21 назва.