Удосконалення методів аналізу інвестиційних ризиків

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Обґрунтовано важливість оцінки інвестиційного ризику під час здійснення інвестиційної діяльності підприємств, проведено аналіз різних наукових підходів щодо оцінки інвестиційних ризиків та вперше запропоновано методику аналізу інвестиційних ризиків, яка ґрунтується на комплексному використанні кількісної та якісної оцінок, використання яких дасть змогу досягти найвищої точності під час оцінювання ступеня ризику та прийняття ефективного рішення про реалізацію або відмову від інвестиційного проекту. The article define important estimation of investment risk when realization investment activity undertakings; carry out analysis different science approaches on estimation investment risk and for the first time propose method analysis of investment risk, which foundation on complex use of quantity and quality estimation, make use of which help: reach large precision when evaluation stage of risk; passing of effective decision about realization or refusal of investment project; choice ways minimization of risk.

Description

Keywords

Citation

Вербицька Г. Л. Удосконалення методів аналізу інвестиційних ризиків / Г. Л. Вербицька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 130–135. – Бібліографія: 9 назв.