Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин: питання цивільної юрисдикції

Date

24-02-20

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Досліджено правовий статус суду як суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин. Висвітлено основні питання судової юрисдикції цивільних справ, видової характеристики цивільної юрисдикції, розмежування процесуальних інститутів юрисдикції та підсудності. Проаналізовано основні проблеми предметної та суб’єктної юрисдикції цивільних справ у контексті новел цивільного процесуального законодавства.
The legal status of the court as a subject of civil procedural relations is investigated. The main issues of judicial jurisdiction in civil cases, the specific characteristics of civil jurisdiction, the delimitation of procedural institutions of jurisdiction and jurisdiction are analyzed. The author analyzes the main problems of subject and subjective jurisdiction of civil cases in the context of the amendments to the civil procedural legislation.
Исследован правовой статус суда как субъекта гражданских процессуальных правоотношений. Освещены основные вопросы юрисдикции гражданских дел, видовой характеристики гражданской юрисдикции, разграничения процессуальных институтов юрисдикции и подсудности. Проанализированы основные проблемы предметной и субъектной юрисдикции гражданских дел в контексте новелл гражданского процессуального законодательства.

Description

Keywords

суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, суд, юрисдикція, підсудність, предметна юрисдикція, суб’єктна юрисдикція, дикреційні повноваження суду, subjects of civil procedural relations, court, jurisdiction, jurisdiction, substantive jurisdiction, subjective jurisdiction, discretionary powers of the court, субъекты гражданских процессуальных правоотношений, суд, юрисдикция, подсудность, предметная юрисдикция, субъектная юрисдикция, дикреционные полномочия суда

Citation

Василів С. Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин: питання цивільної юрисдикції / Соломія Василів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 1. — С. 127–133.