Місце і принципи кооперування в системі інноваційного розвитку машинобудівного підприємства

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Уточнено принципи і об’єкти інноваційного розвитку, способи кооперування, послідовність етапів ідентифікування завдань інноваційного розвитку, які доцільно реалізовувати на засадах формування кооперативних відносин, а також конкретизовано параметри, які характеризують теперішній рівень інноваційного розвитку підприємства. Principles and objects of innovative development, methods of cooperation, sequence of the stages of authentication of tasks of innovative development, which it is expedient to realize on principles of forming of cooperative relations, are specified in the article, and also parameters which characterize the present level of innovative development of enterprise are specified.

Description

Keywords

інноваційний розвиток, об’єкти інноваційного розвитку, способи кооперування, кооперативні відносини, етапи ідентифікування завдань, innovative development, objects of innovative development, methods of cooperation, cooperative relations, sequence of the stages of authentication of tasks

Citation

Офік М. П. Місце і принципи кооперування в системі інноваційного розвитку машинобудівного підприємства / М. П. Офік // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 269–279. – Бібліографія: 12 назв.