Problems, trends and prospects for present-day automative engine oil formulations (on the basis of analytical review of technical literature and patents for the years 1990-2006)

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Publishing House of Lviv Polytechnic National University

Abstract

Based on the analysis of the issued for the past 15 years scientific papers dedicated to scientific aspects of the engine oil improvement and taking into account the requirement to oil performance resulting from economical and ecological factors, an attempt to formulate the scientific principles for engine oil formulations has been made. Показано, що закріплення макромолекул гетерофункціональних олігопероксидів на планарних полімерних поверхнях, або на поверхні дисперсної фази приводить до локалізації пероксидних груп на міжфазній границі. Здійснено конструювання міжфазних шарів визначеної структури і природи з застосуванням пероксидованих міжфазних поверхонь та реакцій прищеплення «до» та «від поверхні». Сформовані компатибілізуючі полімерні шари в полімерних сумішах та прищеплені поверхневі шари із спеціальними властивостями.На основі аналізу опублікованих за останні 15 років результатів дослідження наукових аспектів підвищення якості моторних олив зроблена спроба з урахуванням вимог, зумовлених економічними та екологічними чинниками, сформулювання наукових принципів формування сучасних композицій.

Description

Keywords

engine oil, additives, additive ratio, performance criteria, scientific basis, quantitative concept, моторна олива, додатки, співвідношення додатків, критерії якості, наукові засади, кількісна концепція

Citation

Yarmoliuk В. Problems, trends and prospects for present-day automative engine oil formulations (on the basis of analytical review of technical literature and patents for the years 1990-2006) / Bohdan Yarmoliuk, Liudmyla Bereza, Nadiya Korotkova // Chemistry & Chemical Technology. – 2007. – Volume 1, number 1. – P. 55–59. – Bibliography: 125 titles.