Chemistry & Chemical Technology

Permanent URI for this community

Паралельна назва: Хімія та хімічна технологія Додаткові відомості: наук.-техн. журн. Відом. про відпов.: Lviv Politechnic National University

News

Науково-технічний журнал “Хiмiя та хiмiчна технологiя”
Виходить щоквартально з вересня 2007 року.
Засновник i видавець Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”
Контактна адреса: Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”
вул. Бандери,12, 70013, Україна
Тел.:+30322 2582166
e-mail: mbratych@polynet.lviv.ua
http://nauka.lp.edu.ua/
Мова видання англійська.

Browse

Collections in this Community

Now showing 1 - 10 of 64