Дослідження структурно-фазового стану поверхонь тертя у парах хромовані покриття–чавун СЧ30

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено структурно-фазовий стан поверхонь хромованих покриттів, проаналізовано механізми зношування для підбору або розробки інших покриттів, які б забезпечили такі самі або й кращі триботехнічні характеристики вузлів тертя, що працюють в умовах граничного мащення. На основі аналізу структури поверхневих шарів та поверхонь зношування встановлено, що за всіх навантажень домінує абразивний механізм зношування. На поверхні зношування після випробувань за питомого навантаження 1 та 5 МПа сформувалися ділянки впровадження матеріалу покриття та перекочування з налипанням ділянок поверхні зношування, що свідчить про проходження адгезійних процесів під час тертя. Більша частка адгезійної складової у загальному процесі зношування є причиною більшої інтенсивності зношування пар тертя. The structural-phase state surfaces chrome finish, analyzed the mechanisms of wear for selection or development of other coatings, which would provide the same or even better tribotechnical characteristics of friction units, operating under boundary lubrication. Based on analysis of the structure of surface layers and wear surfaces revealed that for all loads is dominated by abrasive wear mechanism. On the surface after the wear test for unit load 1 and 5 MPa formed area of coverage and implementation of material sticking to rolling and surface wear, indicating the passage adheziythese processes during friction. Most of the adhesion component in the overall mechanism of wear is the cause of greater intensity of wear of friction pairs.

Description

Keywords

Citation

Богун Л. І. Дослідження структурно-фазового стану поверхонь тертя у парах хромовані покриття–чавун СЧ30 / Л. І. Богун // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 729 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 93–97. – Бібліографія: 9 назв.