Доповнення до кінематичного способу синтезу профілю зубців площинного зубчастого зачеплення

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Запропоновані теоретичні положення для синтезу профілів зубців зубчастих коліс у площинному зачепленні, що доповнюють кінематичний спосіб визначення рівняння зачеплення. Новизна полягає у тому, що вираз, який у нерухомій системі координат описує лінію зачеплення профілів, отримують шляхом визначення найменшої відстані від миттєвого центра швидкостей (полюса зачеплення) до точки контакту профілів. Записуючи лінію точок контакту у відповідній рухомій системі координат, визначають шуканий профіль зубців колеса або рейки. The offered theoretical positions are for the synthesis indents profiles of gear-wheels in the plane hooking. A novelty consists in determination of the least distance from the instantaneous speeds center to the profiles contact point for hooking profiles line description. Writing down the contact points line in the corresponding movable coordinates system determine the sought after indents profile of wheel or rail.

Description

Keywords

синтез профілю зубців, миттєвий центр швидкостей, лінія зачеплення, виготовлення зубчастих коліс, synthesis profilіes gearing, instantaneous speeds center, contact point line, manufacturing gearing

Citation

Литвиняк Я. М. Доповнення до кінематичного способу синтезу профілю зубців площинного зубчастого зачеплення / Я. М. Литвиняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 786 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 93–98. – Бібліографія: 4 назви.