Дослідження напруженого стану елементів шарошок та вставного твердосплавного породоруйнівного оснащення тришарошкових бурових доліт

Abstract

Розроблено комплексний підхід до моделювання елементів породоруйнівного оснащення шарошок бурових доліт. Встановлено характер впливу форми вражаючої частини вставних твердосплавних зубків на руйнування породи вибою. Сформульовано комплекс рекомендацій щодо забезпечення сітки вертикальних тріщин, які перетинаються у площині вибою, раціонального розташування породоруйнівних вставок та орієнтації їхньої вражаючої частини. Встановлено характер динамічних навантажень на породоруйнівне оснащення шарошок бурових доліт. Аналізом характеру відпрацювання породоруйнівного оснащення доліт 244,5ОК-ПГВ при бурінні порід міцністю 16–18 за шкалою М. М. Протодьяконова показали, що твердосплавні зубки руйнуються найбільше на периферійному та передпериферійному рядах і у вершині шарошок. Встановлено характер руйнування породоруйнівного оснащення з поєднанням твердосплавних зубків різної міцності. Такий підхід забезпечує належні умови працездатності породоруйнівного оснащення під час бурінні гірських порід міцністю 12–19 за шкалою М. М. Протодьяконова.
The complex approach in modelling of elements of rope-destroying equipment of tricone rock drilling bit is developed. The established character as influenced by the form of the impressive part of the hard-alloyed inset cutter on the destruction of rocks. A set of recommendations for ensuring the grid of vertical cracks intersect in the face of the face, the rational arrangement of the rock cutting equipment and the orientation of their impressive part are formulated. The nature of dynamic loads on the rock-cutting equipment of the tricone rock drilling bit is established. The analysis of the nature of working out of rock-cutting equipment of tricone rock when we are drilling of hardness rocks 16-18 on the scale of M. M. Protodiakonov showed that hard-alloyed inset cutters are destroyed most at the periphery and in the peripheral rows and at the top of the tricone rock drilling bit. The nature of destruction of rock cutting equipment with a combination of hard-alloyed inset cutters of different strength is established. This approach makes it possible to provide proper conditions for the performance of rock-cutting equipment during drilling of rocks with a strength of 12–19 on the scale ofM. M. Protodiakonov.

Description

Keywords

міцність, напружений стан, вставні комбіновані породоруйнівні зубки, натяг, з’єднання “зубок – шарошка”, strength, stress condition, tungsten carbide inset cutter, tension, connection “cone – tungsten carbide inset cutter”

Citation

Сліпчук А. М. Дослідження напруженого стану елементів шарошок та вставного твердосплавного породоруйнівного оснащення тришарошкових бурових доліт / А. М. Сліпчук, Р. С. Яким // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 913. — С. 8–16.