Теоретичні аспекти дослідження впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток економічної системи

No Thumbnail Available

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Опрацьована множинність поглядів на дефініцію <<міжнародна міграція робочої сили>>, що охопили радянський та трансформаційний періоди; та запропоновано власне бачення на основі використання класичних праць Д. Кейнса, Р. Коуза, Г. Форда. In the article are considered glances on definition "international migration of the labour", which is covered soviet and transformational periods and is offered her vision on base of the use the classical works J. Keynes, R. Coase, H. Ford.

Description

Keywords

Citation

Гуменюк Ю. П. Теоретичні аспекти дослідження впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток економічної системи / Ю. П. Гуменюк, Г. П. Гоголь// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 484–497. – Бібліографія: 32 назви.