Критеріальні рівняння граничної рівноваги для квазікрихких тіл в рамках деформаційного підходу

No Thumbnail Available

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Одержано критеріальні рівняння граничної рівноваги для визначення силової і деформаційної тріщиностійкість, які залежать тільки від параметрів певної діаграми розтягу досліджуваного матеріалу. Показано, що деформаційна тріщиностійкість чутливіша до температури відпуску, ніж силова. Враховуючи обґрунтованість, простоту і ефективність отриманих результатів, вони можуть бути рекомендовані для визначення тріщиностійкість конструкційних матеріалів. Criterial equations of limit equilibrium for evaluation of the force and deformation crack growth resistance, which depend only on the parameters of full tensile test diagram of the tested material have been obtained. The deformation crack growth resistance is shown to be more sensitive to the annealing temperature effect than the force one. Considering the reliability, simplicity and effectiveness of the results obtaining, they are recommended to be used for assessment of structural materials crack growth resistance.

Description

Keywords

Citation

Панько І. Н. Критеріальні рівняння граничної рівноваги для квазікрихких тіл в рамках деформаційного підходу / І. Н.Панько, М. С.Когут, О. І. Панько // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2000. – № 412 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 79-84. – Бібліографія: 6 назв.