Методи регіонального просторово-часового моделювання геомагнітного поля

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет “Львівська політехніка”

Abstract

Розглянуто найбільш уживані методи регіонального просторово-часового моделювання геомагнітного поля. Відзначено головні переваги та недоліки кожного методу та, відповідно, межі їхнього застосування. Рассмотрены наиболее распространённые методы пространственно-временного моделирования геомагнитного поля. Отмечены главные преимущества и недостатки каждого метода и, соответсвенно, границы их применения. The techniques commonly used in regional spatial-temporal modeling of the geomagnetic field have been considered. The main advantages and drawbacks of each method and the appropriate limits for them has been emphasized.

Description

Keywords

геомагнітне поле, просторово-часове моделювання, поліноміальні моделі, сферично-гармонічний аналіз, кеп-сферично-гармонічний аналіз, метод природних ортогональних складових, геомагнитное поле, пространственно-временное моделирование, полиномиальные модели, сферически-гармонический анализ, кеп-сферически-гармонический анализ, метод естественных ортогональных составляющих, geomagnetic field, spatial-temporal modeling, polynomial models, spherical-harmonic analysis, cap-spherical-harmonic analysis, natural orthogonal components method

Citation

Павлюк О. М. Методи регіонального просторово-часового моделювання геомагнітного поля / О. М. Павлюк // Геодинаміка.– 2011. – № 2 (11). – С. 230–232. – Бібліографія: с. 232.