Analysis of the measurement quality indexes

Abstract

Розглянуто основні проблеми методології оцінювання якості вимірювань у контексті із упровадженням у метрологічну практику Міжнародного словника метрології VIM 3. Наведено узагальнене означення поняття “якість вимірювання” – це ступінь, до якого сукупність характеристик вимірювання (засобів вимірювань, методу і методики вимірювань, умов вимірювання і стану єдності вимірювань) задовольняє вимоги вимірювальної задачі щодо точності вимірювання, техніки безпеки, екологічних та інших чинників. Розглянуто номенклатуру показників якості вимірювань, яка у сучасній метрології не є остаточно встановленою і постійно змінюється та модернізується. Обґрунтовано доцільність роздільного аналізу показників якості вимірювання як процесу і показників якості результату вимірювання як продукту цього процесу. Здійснено аналіз і систематизацію показників, які, на думку авторів, найповніше характеризують якість вимірювань. Зокрема, це функціональні показники якості та показники ефективності процесу вимірювання і результату вимірювання, які розділено на дві групи. До першої групи зараховано показники, які характеризують якість процесу вимірювання загалом, а саме точність, правильність, прецизійність, повторюваність і відтворюваність вимірювань. До другої групи – показники, які характеризують якість результатів вимірювань, а саме метрологічну простежуваність, метрологічну порівнянність, метрологічну сумісність і достовірність результатів вимірювань. Запропоновано рекомендації щодо методології ефективного оцінювання якості вимірювань як одного із завдань забезпечення єдності вимірювань.
The article focuses on the main problems of methodology of the measurement quality evaluation in the context of introduction into metrological practice of the International Dictionary of Metrology VIM 3. The generalized definition of the notion of measurement quality is given. A separate analysis of measurement quality indexes as a process and quality indexes of measurement result as a product of this process is carried out. The analysis and systematization of the functional quality indexes and quality indexes of the efficiency of the measurement process and the measurement result are performed. The recommendations for the development of the measurement quality methodology evaluation as one of the tasks of ensuring the uniformity of measurement are work out.

Description

Keywords

метрологія, вимірювання, результат вимірювання, якість вимірювання, точність вимірювання, показники якості вимірювання, показники якості результату вимірювання, рівень якості вимірювання, metrology, measurement, measurement result, measurement quality, measurement accuracy, measurement quality indexes, quality indexes of measurement result, measurement quality level

Citation

Motalo V. Analysis of the measurement quality indexes / Vasyl Motalo, Anzhelika Chereshnevska // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 79. — № 2. — С. 35–41.