Уніфіковані засоби вимірювання імітансу для контролю показників якості продукції

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Розглядаються способи вимірювання імітансу двополюсників, якими можуть подаватися об’єкти контролю різної природи. Наведено їхні схеми реалізації з використанням однотипних вузлів. Рассматриваются способы измерения иммитанса двухполюсников, которыми могут быть представлены объекты контроля различной природы. Приведены схемы их реализации с использованием однотипных узлов. The methods off immitance measurement of two-polars which could represent control objects of different nature are under consideration. The schemes of different methods realization with the usage of knots of the same type are notified

Description

Keywords

Citation

Походило Є. Уніфіковані засоби вимірювання імітансу для контролю показників якості продукції / Євген Походило, Тарас Бойко, Тетяна Бубела // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – Випуск 67. – С. 103–108. – Бібліографія: 16 назв.