Сутність та необхідність банківського ризик-менеджменту

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Оскільки банківська діяльність вважається однією з найризикованіших, то існує потреба розроблення і запровадження прийнятних і перевірених методів оцінювання ризиків для можливості ефективного управління ними. Для того, щоб банківська установа могла забезпечувати власну прибуткову діяльність і позитивний імідж, вона повинна займатись впровадженням та вдосконаленням ризик-менеджменту. Since banking is one of the most risky, there is a need to develop and implement reasonable and proven methods of risk assessment to enable effective management. To banking institution could provide their own profitable and positive image, it needs an introduction and improvement of risk management.

Description

Keywords

банківська система, ризик-менеджмент, управляння кредитним ризиком, комерційний банк, banking system, risk management, credit risk of Management, Commercial Bank

Citation

Аксьонов І. М. Сутність та необхідність банківського ризик-менеджменту / І. М. Аксьонов, О. І. Антонюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 242–246. – Бібліографія: 6 назв.