Інтенсифікація процесу одержання остеопластичних пористих композитів з використанням ультразвуку

Abstract

Досліджено закономірності одержання остеопластичних пористих композитів на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном у присутності мінеральних наповнювачів (гідроксіапатиту, монтморилоніту і воластоніту) під дією ультразвуку. Встановлено вплив ультразвуку, природи та кількості неорганічного наповнювача на швидкість полімеризації, склад кополімерів та пористість композитів. Підтверджено, що ультразвук суттєво інтенсифікує полімеризацію та активно впливає на формування складу кополімерів. Під дією ультразвуку формується пористіша структура композитів навіть без використання спеціальних спінювальних агентів. Отримані результати використано для вдосконалення технології одержання остеопластичних пористих композитів.
The patterns of obtaining osteoplastic porous composites based on copolymers of 2-hydroxyethyl methacrylate with polyvinylpyrrolidone in the presence of mineral fillers (hydroxyapatite, montmorillonite and wollastonite) under ultrasound are studied. The influence of ultrasound, the nature and amount of inorganic filler on the rate of polymerization, the composition of copolymers and the porosity of composites were established. It is confirmed that ultrasound significantly intensifies polymerization and actively affects the formation of copolymers. Under the influence of ultrasound, a porous composite structure is formed even without the use of special foaming agents. The obtained results were used to improve the technology of obtaining osteoplastic porous composites.

Description

Keywords

ультразвук, полівінілпіролідон, пористі композити, ступінь прищеплення, остеопластичні матеріали, ultrasound, polyvinylpyrrolidone, porous composites, grafting degree, osteoplastic materials

Citation

Інтенсифікація процесу одержання остеопластичних пористих композитів з використанням ультразвуку / В. Й. Скорохода, Г. Д. Дудок, І. З. Дзяман, Х. В. Кисіль // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Том 2. — № 1. — С. 121–126.