Правовий статус неприбуткових організацій у господарській діяльності

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Аналізуються ознаки і правовий статус неприбуткових організацій як суб’єктів господарської діяльності, їх місце серед інших суб’єктів господарювання та вдосконалення чинного законодавства з питань регулювання їхньої діяльності. Анализируются признаки и правовой статус неприбыльных организаций как субъектов хозяйственной деятельности, их место среди других субъектов хозяйствования и совершенствования действующего законодательства по вопросам регулирования их деятельности. This article analyzes the characteristics and legal status of non-profit organizations as business entities, their place among other entities and improving the existing legislation on the regulation of their activities.

Description

Keywords

неприбуткові організації, некомерційне господарювання, підприємництво, правовий статус, неприбуткова господарська діяльність, неприбыльные организации, некоммерческое хозяйствование, предпринимательство, правовой статус, неприбыльная хозяйственная деятельность, nonprofit organizations, nonprofit entities, businesses, legal status, nonprofit economic activity

Citation

Попадинець Г. Правовий статус неприбуткових організацій у господарській діяльності / Г. Попадинець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 855. – С. 458–463. – Бібліографія: 8 назв.