Особливості формування споживчого попиту на ринку на прикладі ТМ “Nemiroff”

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Предметом статті є висвітлення особливостей формування споживчого попиту на ринку на прикладі ТМ «Nemiroff». Описано особливості здійснення окремих операцій та порядок аналізування останніх досліджень і публікацій. У роботі використані теорії щодо особливостей формування споживчого попиту на ринку на прикладі ТМ «Nemiroff» і результати маркетингового дослідження ринку. Усі кроки ґрунтуються на економічному обґрунтуванні кожної окремої теорії; оцінено реакцію споживача на товар. The subject of given article are illuminating of special features of creation direct demand on the market (for example, brand mark "Nemiroff"), list of special features of realization separate operations and orders in analization of last investigation and publication. Theories of special features of direct demand creating on the market, for example brand mark ‘Nemiroff’, and results of marketing investigation of the market are used in this article. All steps are based on economic argumentation of every individual theory, and valuing of consumer behaviour on the goods is describing in this article.

Description

Keywords

новий продукт, споживчий попит, теорія поведінки, new product, demand consumer, behavior theory

Citation

Лакіза В. В. Особливості формування споживчого попиту на ринку на прикладі ТМ “Nemiroff” / В. В. Лакіза, М. Р. Кондрак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 173–177. – Бібліографія: 4 назви.