Вплив характеристик циклічної тріщиностійкості колісних сталей з нітридним зміцненням на їх пошкоджуваність в умовах контактної втоми

Date

2017-03-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky

Abstract

Досліджено взаємозв’язок між утворенням вищербин на поверхні кочення модельних коліс і циклічною тріщиностійкістю сталей з нітридним зміцненням. Показано, що нітридне зміцнення колісних сталей позитивно впливає на опір пошкодженості поверхні кочення модельних коліс. Для підвищення роботоздатності колісних сталей з нітридним зміцненням зазначена необхідність оптимізації їх хімічного складу, забезпечуючи вміст вуглецю в інтервалі 0,50…0,55% за вмісту ванадію 0,08…0,12% і азоту 0,008…0,015 %.
The relationship between spalling formation on model wheels tread surface and cyclic fracture toughness of steels with nitride strengthening is study. It is shown that the nitride strengthening of wheel steels has a positive influence on damage resistance of surface rolling of model wheels. To improve the serviceability of wheel steels with nitride strengthening indicated the need to optimize their chemical composition providing content of carbon in the range of0.50...0.55 %, vanadium – 0.08...0.12 % and nitrogen – 0,008...0,015 %.

Description

Keywords

колісна сталь, нітридне зміцнення, міцність, циклічна тріщиностійкість, вищербини, експлуатаційна надійність, wheel steel, nitride strengthening, strength, cyclic crack resistance, spalling, operational reliability

Citation

Кулик В. В. Вплив характеристик циклічної тріщиностійкості колісних сталей з нітридним зміцненням на їх пошкоджуваність в умовах контактної втоми / В. В. Кулик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 867. — С. 46–50.