Підстави та процесуальний порядок застосування тимчасового доступу до речей і документів

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто проблемні питання кримінального процесу під час застосування тимчасового доступу до речей і документів. Обґрунтовано, що КПК України визнає законним порядок отримання доступу до речей і документів як на підставі судового рішення, так і добровільний. Розглянуто порядок звернення до слідчого судді, суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, його розгляд, виконання, а також наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Рассмотрены проблемные вопросы уголовного процесса при применении временного доступа к вещам и документам. Обосновано, что УПК Украины признает законным порядок доступа к вещам и документам как на основании судебного решения, так и добровольный. Проанализирован порядок обращения к следователю судье, суду с ходатайством о временном доступе к вещам и документам, его рассмотрение, исполнение, а также последствия невыполнения решения следователя судьи, суда о временном доступе к вещам и документам. The article covers issues concerning the question of criminal procedure during the application of temporary access to items and documents. It is reasoned that the Code of criminal procedure of Ukraine recognizes temporary access to items and documents as lawful voluntary act and on the basis of court decision. Besides, there are analyzed the form of admission to the investigative judge, court with the petition for the temporary access to items and documents, its decision, enforcement and outcomes of non-execution.

Description

Keywords

кримінальне провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, підстави здійснення тимчасового доступу до речей і документів, порядок вилучення речей і документів, слідчий суддя, слідчий, прокурор, уголовное производство, временный доступ к вещам и документам, основания осуществления временного доступа к вещам и документам, порядок изъятия вещей и документов, следователь судья, следователь, прокурор, criminal proceedings, temporary access to items and documents, grounds for temporary access to items and documents, seizure of items and documents, investigative judge, prosecutor

Citation

Сорока С. О. Підстави та процесуальний порядок застосування тимчасового доступу до речей і документів / С. О. Сорока, С. І. Марко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 837. – С. 500–504. – Бібліографія: 4 назви.