Оцінювання діяльності колективних засобів розміщення як організації рекреаційної сфери

Abstract

На основі статистичних даних проаналізовано діяльність колективних засобів розміщення організацій рекреаційної сфери з поділом на дві групи: готелі та аналогічні засоби розміщення і спеціалізовані засоби розміщення. Виявлено ступінь розвитку рекреаційної галузі України за допомогою статистичного аналізу динаміки кількості КЗР за їх видами та чисельності розміщених у них осіб протягом 2014–2016 рр., проаналізовано рівень доходів від наданих послуг КЗР. Простежено залежність кількості розміщених осіб у готелях та в аналогічних засобах розміщення у 2016 р. від рівня наданого сервісу на основі додаткових структурних підрозділів КЗР за типами засобів та регіонами. Ранжування дало змогу вибрати області-лідери, згрупувавши їх воєдино, та області, які мають найбільшу кількість рекреаційних ресурсів для розвитку свого потенціалу та туристичної інфраструктури в регіоні. Проведений аналіз в Україні виявив незаповненість номерів КЗР і подекуди половину з можливого. Окреслено проблеми ефективного функціонування організацій рекреаційної сфери та визначено можливі напрями їх вирішення
This scientific paper evaluates the activity of collective means of placement as recreational sphere organizations on the basis of statistical data divided into two groups: hotels and similar means of placement and specialized means of placement. This paper focuses on the analysis of the degree of the recreational industry development of Ukraine by means of statistical analysis of the dynamics of the number of CMP by their types and the number of persons placed there during 2014–2016. The article also analyzes the level of income from the services provided by the CMP. This article highlights the dependence of the number of people accommodated in hotels and similar facilities in 2016 on the level of the service provided on the basis of additional structural units of CMP according to the types of funds and regions. The article deals with the ranking of regions and selecting regions with the largest amount of recreational resources for developing their potential and tourist infrastructure. Also the authors reveal the incompleteness of the rooms in CMP. Moreover, this paper defines the basic problems of effective functioning of recreational sphere organizations in Ukraine and the ways of its elimination

Description

Keywords

колективні засоби розміщення, спеціалізовані засоби розміщення, готелі, санаторії, хостели, рекреаційна сфера, організації рекреаційної сфери, санаторнокурортна сфера, collective means of placement, specialized means of placement, hotels, sanatoriums, hostels, recreational sphere, recreation sphere organizations, sanatorium-andhealth-resort sector

Citation

Бондаренко Ю. Г. Оцінювання діяльності колективних засобів розміщення як організації рекреаційної сфери / Ю. Г. Бондаренко, І. Я. Кулиняк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 897, випуск 2. — С. 3–15. — (Проблеми економіки).