Розвиток українського національного (органічного) конституціоналізму: доба ЗУНР – ЗО УНР

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджуються український національний конституціоналізм – конституційне законодавство та конституційно-правові пошуки в Україні доби Західноукраїнської Народної республіки / ЗО УНР. Наголошено, що конституційне законодавство ЗУНР визначало загальну спрямованість її законодавчої діяльності, а науковий доробок вітчизняного ученого Станіслава Дністрянського мав важливе значення для утвердження українського конституціоналізму. Исследуются украинский национальный конституционализм – конституционное законодательство и конституционно-правовые поиски в Украине периода Западно-Украинской Народной республики / ЗО УНР. Подчеркивается, что конституционное законодательство ЗУНР определяло общую направленность ее законодательной деятельности, а научный потенциал отечественного ученого Станислава Днистрянского имел важное значение для утверждения украинского конституционализма. The Ukrainian national constitutionalism – constitutional law and constitutional and legal searches in Ukraine of West Ukrainian People's Republic period / Western Areas UPR is studied. It is noted that the constitutional legislation ZUNR determines the overall direction of its legislative activities and scientific achievements of the Ukrainian scientist – Stanislav Dnistrianskyi were essential for the establishment of Ukrainian constitutionalism.

Description

Keywords

конституційне законодавство, українська національна державність 1917–1921 рр., ЗУНР, ЗО УНР, конституционное законодательство, украинская национальная государственность 1917–1921 гг., ЗУНР, ЗО УНР, сonstitutional law, Ukrainian national statehood of 1917–1921, ZUNR, Western Areas UPR

Citation

Терлюк І. Я. Розвиток українського національного (органічного) конституціоналізму: доба ЗУНР – ЗО УНР / І. Я. Терлюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 837. – С. 426–430. – Бібліографія: 10 назв.