Процес комерціалізації наукових розробок у вищих навчальних закладах: іноземний досвід та українські реалії

Abstract

Проаналізовано процес комерціалізації наукових розробок у вищих навчальних закладах України та в окремих розвинених зарубіжних країнах. Процес комерціалізації дослідницьких продуктів у вищих навчальних закладах України розглядається як обґрунтований та необхідний спосіб збільшення їхнього фінансового потенціалу. Проаналізовано різні механізми та способи комерціалізації дослідницьких продуктів, що використовуються іноземними вищими навчальними закладами. Виокремлено певні проблеми процесу комерціалізації наукових розробок в Україні. Запропоновано перспективні шляхи адаптації іноземного досвіду щодо комерціалізації українських вищих навчальних закладів.
The article deals with analyzing the process of research products commercialization at higher education institutions in Ukraine and certain developed foreign countries. The process of research products commercialization at Ukrainian higher education institutions is observed as a reasonable and necessary way for increasing their financial potential. The authors study and analyze different techniques and ways of research products commercialization used by foreign higher education institutions. Some problems of research products commercialization in Ukraine are identified. The perspective ways for adapting foreign experience in commercialization to Ukrainian higher education institutions have been suggested.

Description

Keywords

комерціалізація, наукові розробки, вищий навчальний заклад, науково-дослідна діяльність, зарубіжні країни, Україна, commercialization, research products, higher education institution, activities, foreign countries, Ukraine

Citation

Гавран В. Я. Процес комерціалізації наукових розробок у вищих навчальних закладах: іноземний досвід та українські реалії / В. Я. Гавран, М. І. Гавран // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 897, випуск 2. — С. 92–97. — (Проблеми управління).