Моделювання спектра гармонійних складових сили різання у процесах зубофрезерування в умовах обкочування

No Thumbnail Available

Date

2000

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Зведено результати математичного моделювання гармонічних складових спектра сили різання зубофрезерування на основі подання навантаження на черв’ячну фрезу та виріб у вигляді просторового силового поля. Виведено залежності для розрахунку величини амплітуди та фазового зсуву складових сили та моменту різання зубцевої та кратної їй вищої частот, які є основними причинами циклічних похибок зубообробляння. Показано можливість зменшення сили різання, динамічних навантажень і пружних вимушених деформацій зубофрезерного верстата при використанні черв’ячної фрези з розділеним вихідним контуром порівняно із звичайною черв’ячною фрезою. Зведено результати експериментального дослідження пружних коливань, які підтверджують теоретичні положення. Outcomes of mathematical simulation of wave constituents of force at cutting of cylindrical cogwheels by a screw type hob are presented. The associations for account of amplitude, frequency of a modification and angle of phase shift of high-frequency component force of cutting are reduced. The possibility of an appreciable diminution of force of cutting, dynamic loads and forced elastic deformations of the machine tool, and also lowering of power of cutting is shown at use of screw type hobs with the new scheme of cutting. The outcomes of experimental researches confirming theoretical positions аre given below.

Description

Keywords

Citation

Грицай І. Є. Моделювання спектра гармонійних складових сили різання у процесах зубофрезерування в умовах обкочування / І. Є. Грицай // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2000. – № 412 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 18-32. – Бібліографія: 8 назв.