The role of international institutions in transitional justice processes

No Thumbnail Available

Date

2022-01-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У статті здійснено аналіз місця та ролі міжнародних інституцій у процесі правосуддя перехідного періоду. Визначено, що концепція правосуддя перехідного періоду є системою механізмів та інструментів, що запроваджуються у певній країні, яка перебуває в стані переходу від збройного конфлікту до пост-конфліктного періоду або від тоталітарного до демократичного режиму. Розглянувши міжнародну практику, з’ясовано, що концепція й напрямки перехідного правосуддя постійно розвиваються та удосконалюються як зусиллями самих країн, так, зокрема, й за активної участі різних міжнародних інституцій. Доведено, що з одного боку міжнародні інституції сприяють підкріпленню локального громадянського суспільства, що в майбутньому позитивно впливає на перехідне правосуддя. З іншого боку, часто окремі заходи правосуддя перехідного періоду, приміром, судові процеси, комісії з правди або репарації, можуть виступати каталізатором розвитку інститутів громадянського суспільства. Міжнародна практика показала, що концепція й напрямки перехідного правосуддя постійно розвиваються та удосконалюються як зусиллями самих країн, так, зокрема, й за активної участі різних міжнародних інституцій.
The article analyses the place and role of international institutions in the process of transitional justice. It is determined that the concept of transitional justice is a system of mechanisms and tools implemented in a country that is in a state of transition from armed conflict to post-conflict period or from totalitarian to democratic regime. Examining international practice, it was found that the concept and directions of transitional justice are constantly evolving and improving both through the efforts of the countries themselves, and due to the active participation of various international institutions. It is proved that, on the one hand, international institutions contribute to the strengthening of local civil society, which in the future will have a positive impact on transitional justice. On the other hand, individual transitional justice measures, such as trials, truth commissions or reparations, can often catalyse the development of civil society institutions. International practice has shown that the concept and directions of transitional justice are constantly evolving and improving both the efforts of the countries themselves and due to the active participation of various international institutions.

Description

Keywords

міжнародні інституції, перехідне правосуддя, конфлікт, права людини, Європейський союз, Європейський суд з прав людини, Рада безпеки, Організація Об’єднаних Націй, Міжнародний кримінальний суд, international institutions, transitional justice, conflict, Human Rights, European Union, European Court of Human Rights, Security Council, United Nations, International Criminal Court

Citation

Harasymiv T. The role of international institutions in transitional justice processes / Taras Harasymiv // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — No 1 (33). — P. 28–33.