Метрологічні підстави використання мережі Internet у вимірювальних системах

No Thumbnail Available

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглянуто використання Інтернету для організації системних вимірювань. Здійснено систематичний аналіз метрологічних властивостей віртуальних вимірювальних приладів, а також опрацьована концепція проектування сучасних систем вимірювання з використанням мови Java. Описано использование Интернета для организации системных измерений. Осуществлен систематический анализ метрологических свойств виртуальных измерительным приборов, а также обработана концепция проектирования современным измерительных систем с использованием языка Java. It was proposed to use Internet for the system measurements. The analysis of virtual instrument was made in article. Conception of device projecting was finalized by Java applet usage in LonTalk protocol.

Description

Keywords

Citation

Аляшкевич Я. Метрологічні підстави використання мережі Internet у вимірювальних системах / Я. Аляшкевич // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002. – Випуск 59. – С. 111–114. – Бібліографія: 4 назви.