Підхід до оцінки якості врахування часового фактора в інформаційних системах на основі реляційних баз даних

No Thumbnail Available

Date

2003

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Formal approaches to defining informational systems quality are considered in this article. Here a rating scale of correlation criteria with the general utility of the Informational Systems is offered. The evaluation of the metrics criteria facilities with the possibility to assign appropriate defining algorithms is determined. Consideration of the time parameter, general characteristic which is suggested for informational systems quality evaluation. The sample of this factor figure system realization by the example of the informational system in a museum establishment here is presented. Розглянуто формальні підходи до визначення характеристик якості інформаційних систем. Запропоновано шкалу оцінки кореляції критеріїв з загальною корисністю ІС. Визначено оцінку можливості задання метрик критеріїв з можли- вістю задання відповідних алгоритмів визначення. Запропоновано для оцінки якості інформаційної системи таку загальну характеристику, як врахування часового параметра. Наведено приклад реалізації системи показників цього фактора на прикладі інформаційної системи музейної установи.

Description

Keywords

Citation

Вовк О. Б. Підхід до оцінки якості врахування часового фактора в інформаційних системах на основі реляційних баз даних / О. Б. Вовк, А. Я. Вовчина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 489 : Інформаційні системи та мережі. – С. 74-82. – Бібліографія: 14 назв.