Автоматизація технологічних модульних процесів складання

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Описано методи розроблення технологічних модульних процесів складання різнотипних деталей виробів. Особливості полягають у створенні доступної загальної бази установлення групи об’єктів, які складатимуться за модульним технологічним процесом. Залежно від завдань розробка має технологічний, конструктивний, організаційний, економічний взаємопов’язані напрямки. Технологічний модульний процес тісно пов’язаний як зі зміними об’єктів складання, так і з окремими елементами модульної складальної операції, та навколишнім технологічним середовищем, і повинен бути економічно обґрунтованим. The methods of the development of technological modular processes to assemble the article parts of various types are described in this article. Features consist in the creation of an open general database to determine groups of objects that will be assembled by a modular technological process. Depending on the task, design can have technological, organizational, construction or economic related areas. The technological modular process is closely related to interchangeable objects of assembly, as well as individual elements of the modular assembly operations and technological environment and must be economically justified.

Description

Keywords

модулі, розроблення, технологічні процеси, автоматизація, база, modules, design, technological processes, automation, database

Citation

Григор’єва Н. С. Автоматизація технологічних модульних процесів складання / Н. С. Григор’єва // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Випуск 49. – С. 112–116. – Бібліографія: 6 назв.