Оцінка температури об’єктів на основі їх шумових характеристик з вейвлет перетворенням сигналів

No Thumbnail Available

Date

2019-12-30

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Наведено результати аналізу існуючих типів шумів, які базуються на різних фізичних джерелах виникнення. Показано, що для оцінювання температури найбільш доцільно використовувати тепловий шум. Для підвищення чутливості і точності оцінки таких шумів від зміни температури пропонується використовувати вейвлет-область перетворення сигналів. Робота вимірювальної системи базується на обробленні сигналів у часо-частотній, вейвлет-області.
The article provides a brief analysis of existing types of noises based on various physical sources of origin. It is shown that thermal noise is most appropriate for temperature estimation. To increase the sensitivity and accuracy of the estimation of such noise from temperature changes, it is proposed to use the wavelet area of signal conversion. The measurement system is based on signals processing in the time-frequency area.

Description

Keywords

тепловий шум, шумові характеристики, вейвлет перетворення, thermal noise, noise characteristics, wavelet transform

Citation

Наконечний А. Й. Оцінка температури об’єктів на основі їх шумових характеристик з вейвлет перетворенням сигналів / А. Й. Наконечний, Д. М. Мозола // Автоматика, вимірювання та керування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 1. — С. 19–24.