Концептуальні основи оптимізації режимів пуску/гальмування механічних (кранових) систем з одним ступенем вільності руху

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Наведені основні теоретичні положення та алгоритм оптимізації кінематично-силових параметрів механічних (кранових) систем у режимах їх пуску/гальмування в межах дискретних моделей з одним ступенем вільності руху. Критерієм оптимальності обрано систему умов, які накладаються на силові та кінематичні параметри системи, що задовольняють певні умови гладкості траєкторії руху у перехідних режимах її функціонування. The basic theoretical principles and the algorithm for optimization of kinematic and power parameters of mechanical (crane) systems inmodes of their start-up/braking within discrete models with one degree of freedom movement are given. The systemof conditions was chosen as an optimality criterion; these conditions are imposed on the power and kinematic parameters of the systemthat meet certain smoothness conditions of movement trajectory in transitional modes of its functioning.

Description

Keywords

кранова система, критерій оптимальності, перехідний режим, кінематичні параметри, траєкторія руху, crane system, optimality criterion, transitional mode, kinematics parameters, movement trajectory

Citation

Човнюк Ю. В. Концептуальні основи оптимізації режимів пуску/гальмування механічних (кранових) систем з одним ступенем вільності руху / Ю. В. Човнюк, М. Г. Діктерук, К. І. Почка // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 48. – C. 124–133. – Бібліографія: 7 назв.