Початково-нелокальна задача для факторизованого рівняння із частинними похідними

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Встановлено однозначну розв'язність початково-нелокальної задачі для факторизованого рівняння із частинними похідними для майже всіх (стосовно міри Лебега) векторів, складених із коефіцієнтів факторизації. Установлена однозначная разрешимость начально-нелокальной задачи для факторизованного уравнения с частными производными для почти всех (относительно меры Лебега) векторов, составленных из коэффициентов факторизации. We established the correct solvability of initial-nonlocal boundary value problem for factorized partial differential equations for almost all (with respect to Lebesgue measure) values of coefficients of factorization.
Description
Keywords
диференціальні рівняння, початково-нелокальні умови, факторизоване рівняння, малі знаменники, метричні оцінки, дифференциальные уравнения, начально-нелокальные условия, факторизованное уравнения, малые знаменатели, метрические оценки, differential equations, initial-nonlocal conditions, factorized equations, small denominators, metric estimations
Citation
Симотюк М. М. Початково-нелокальна задача для факторизованого рівняння із частинними похідними / М. М. Симотюк, І. Я. Савка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 768 : Фізико-математичні науки. – С. 19–25. – Бібліографія: 9 назв.