Метод побудови інтелектуального агента на основі онтології предметної області

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто функціонування інтелектуального агента як раціональну поведінку, яка полягає в намаганні отримати якомога максимальний виграш від своєї діяльності. Для цього інтелектуальний агент здійснює пошук нових альтернатив (методів, алгоритмів тощо), використання яких дає кращі результати порівняно з еталонним підходом. Для такого пошуку використовуються онтології проблемних областей, у межах яких функціонує агент. An intellectual functioning of the agent as a rational behavior, which is an effort to get the maximum possible benefit from its activities, is considered. For this aim an intelligent agent is searching for new alternatives (methods, algorithms, etc.), use of which gives better results comparing with the reference approach. For such a search the agent uses domain ontology within which it operates.

Description

Keywords

онтологія, концепт, інтелектуальний агент, структура онтології, зміст онтології, оптимізаційна задача, ontology, concept, intelligent agent, ontology structure, ontology content, optimization task

Citation

Литвин В. В. Метод побудови інтелектуального агента на основі онтології предметної області / В. В. Литвин, А. Б. Демчук, М. М. Войчишен // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 715 : Інформаційні системи та мережі. – С. 215-224. – Бібліографія: 11 назв.