Видова характеристика адміністративної юрисдикції судових органів України

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розкрито систему розгалуження адміністративної юрисдикції судової системи. Визначено залежність юрисдикційної спрямованості судів від їх спеціалізації. Виділено ознаки, проаналізовано критерії та наведено приклади, за якими визначається та розмежовується адміністративна юрисдикція судових органів в Україні. Раскрыто систему разветвления административной юрисдикции судебной системи. Определена зависимость юрисдикционной направленности судов от их специализации. Выделены признаки, проанализированны критерии и приведены примеры, по каким определяется и разграничевается административная юрисдикция судебных органов в Украине. The article reveals the branching of administrative jurisdiction of the judiciary. It defines the dependence of the court jurisdiction division on their specialization. The article determines features, analyses criteria and provides examples that characterize and differentiate the administrative jurisdiction of the court system in Ukraine.

Description

Keywords

адміністративна юрисдикція, судові органи, суд, административная юрисдикция, судебные органы, суд, administrative jurisdiction, court system, court

Citation

Медведик Л. Видова характеристика адміністративної юрисдикції судових органів України / Л. Медведик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 855. – С. 424–430. – Бібліографія: 15 назв.