Основні передумови організування процесів модернізації промислових підприємств на інноваційних засадах

Date

2019-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

В умовах глобальних викликів, які перманентно виникають, а іноді й достатньо рельєфно відстежуються в результаті посилення конкуренції на зовнішніх ринках, з’являється необхідність у якісно новому прискоренні розвитку української економіки та подвоєному зростанні внутрішнього валового продукту за допомогою використання сучасних досягнень науково-технічного прогресу як важливої передумови її модернізації на інноваційних засадах. У цьому контексті особливе значення потрібно надати українській промисловості та її первинним ланкам-підприємствам. У зв’язку з цим виникає необхідність у розробленні методологічних передумов і конкретних методичних рекомендацій організування процесів модернізації та їх реалізації в реальних проектах.
Some global challenges, which are constantly and sometimes sufficiently monitored as a result of increased competition in foreign markets, require a need for a qualitatively new acceleration of the Ukrainian economy development and a double growth of the domestic gross product through the using of modern scientific and technological advancements, on an innovative basis. In this context, a special role should be given to the Ukrainian industry and it’s primary linksenterprises. They are rapidly accelerating to update their material and technical basis, using the latest technologies. All this allows innovation activity to be increased and potential of enterprises to be evolved. As a result, innovative production can meet international quality standards and can be competitive in foreign and domestic markets. Solving such important tasks require some methodological support, that should serve as an essential management tool of industrial enterprises. The modernization purpose should be clearly identified before the creation of specific modernization projects of industrial enterprises. In addition, it worth taking into account vital socially -economic and production tasks, reasonable investment support for project activities, proper staff training and retraining. Thus, welleducated staff can effectively exploit the potential of modernization, as an important prerequisite for a stable and effective activity of industrial enterprises. In this regard, there is a need to develop methodological prerequisites and specific guidelines for organizing the modernization processes and their implementation into real projects.

Description

Keywords

інновація, модернізація, промислове підприємство, стратегія, innovation, modernization, industrial enterprise, strategy

Citation

Петрович Й. М. Основні передумови організування процесів модернізації промислових підприємств на інноваційних засадах / Й. М. Петрович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 4. — С. 1–7.