Демократичний контроль оборонного сектору України

Date

2023-02-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Україна проголосила своєю метою членство в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору. Однією з передумов приєднання до обох організацій є стабільність інститутів, які гарантують, серед іншого, демократію та верховенство права. Для України здійснення ефективного демократичного контролю є ключовим питанням цивільно-військових відносин. Використано метод аналізу окремих слів, словосполучень і термінів, що визначають демократичне врядування оборонним сектором. Завдяки методу синтезу здійснено узагальнення опрацьованого матеріалу з метою формулювання висновків і рекомендацій. Результати статті також базуються на досвіді роботи автора в Міністерстві оборони України та співпраці з іноземними радниками, які надавали консультативну допомогу Міністерству оборони України. Розлядається демократичний контроль як проблема демократичного врядування в оборонному секторі. Зроблено висновок, що демократичне врядування обороною дозволяє швидко реагувати на зміну оточуючого середовища, прозоро приймати рішення, розробляти політику та втілювати політику в спосіб, який посилює демократичний контроль.
Ukraine has declared membership in the European Union and the North Atlantic Treaty Organization as its goal. One of the prerequisites for joining both organizations is the stability of institutions that guarantee, among other things, democracy and the rule of law. For Ukraine, exercising effective democratic control is a crucial issue of civil-military relations. The article analyzes individual words, phrases, and terms defining democratic control of the security and defence sector. Due to the method of synthesis, the elaborated material is generalized. The article’s results are also based on the author’s experience in the Ministry of Defence of Ukraine and cooperation with foreign advisers who provided advisory assistance to the Ministry of Defence of Ukraine. The article considers democratic control as a problem of democratic governance of the defence sector. It is concluded that democratic defence governance allows for responsive, transparent decision-making, policy development, and policy implementation in a manner, which reinforces democratic control.

Description

Keywords

демократичний контроль, оборонний сектор України, оборонне врядування, democratic control, defence sector of Ukraine, defence governance

Citation

Пошедін О. Демократичний контроль оборонного сектору України / Олег Пошедін // Гуманітарні візіїї. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. — Том 9. — № 2. — С. 1–7.