Вплив марки гіпсу на властивості композиційного в’яжучого та характеристики каменю

Abstract
Визначено нормальну густоту та терміни тужавіння безклінкерного композиційного гіпсовапняного в’яжучого за різних водотвердих відношень. Досліджено фізико-механічні та експлуатаційні показники каменю. Визначено зміну відносного розширення каменю в часі. Встановлено, що в системі “гіпс – негашене вапно – метакаолін” найбільшою міцністю та водостійкістю характеризується камінь, до складу в’яжучого якого входить будівельний гіпс марки Г-5. Методом ДТА досліджено фізико-хімічні процеси під час нагрівання каменю, який тверднув у повітряно-сухих умовах протягом 1 року. Методом РФА встановлено фазовий склад продуктів гідратації.
The normal density and curing terms of without clinker composite gypsum-lime binder at different water/binder ratios were determined. The physical and mechanical and working parameters of stone were investigated. The change of stone relative extension in time was determined. It was established that in the system “gypsum – quicklime – metakaolin” the greatest strength and water resistance has stone, the composition of the binder includes building gypsum of brand G-5. The physical and chemical processes during the stone heating, which hardened in air-dry conditions for 1 year, were investigated using DTA. The phase composition of hydration products was established using XRD.
Description
Keywords
гіпс, негашене вапно, метакаолін, нормальна густота, тужавіння, міцність на стиск, водостійкість, усадка, gypsum, quicklime, metakaolin, normal density, curing, compressive strength, water resistance, shrinkage
Citation
Чеканський Б. Б. Вплив марки гіпсу на властивості композиційного в’яжучого та характеристики каменю / Б. Б. Чеканський, І. В. Луцюк // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Том 2. — № 1. — С. 34–40.