Макрологістична система державних закупівель як інноваційна логістична система

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розглянуто змістовні визначення логістики, області взаємодії базової та інно¬ваційної логістики сфери державних закупівель. Обґрунтовується необхідність форму¬вання макрологістичної системи державних закупівель як інноваційної логістичної сис¬теми. Наведено спільність та відмінность зазначених логістичних підходів і перспективи розвитку інноваційної логістики. The article presents the core definitions of logistics, fields of correlation between basic and innovation logistics of state procurement branch. The author substantiates the heed to form macrologistic system of state procurement as on innovative logistic system. The work also introduces similar and different logistic approaches as well as discusses the perspectives of innovative logistics development.

Description

Keywords

Citation

Смиричинський В. В. Макрологістична система державних закупівель як інноваційна логістична система / В. В. Смиричинський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 579 : Проблеми економіки та управління. – С. 560–566. – Бібліографія: 12 назв.