Теорія спроможностей надприродних таїнств церкви

Abstract
Досліджено теорію спроможностей надприродних таїнств Церкви. Основну увагу зосереджено на характеристиці християнських чеснот і таїнств. Християнські чесноти отримує людина, заради неї і здійснюються всі таїнства, які є догмою. Моральне обґрунтування догмата кожного таїнства формує індивідуальне розуміння природного і надприродного права та, відповідно, онтологічну поведінку
The article explores the theory of the possibilities of the supernatural ordinances of the Church. The main focus is on characterizing Christian virtues and sacraments. Christian virtues are received by man, for her sake, and all the sacraments are realized, which are dogma. Moral justification of the dogma of each sacrament forms an individual understanding of natural and supernatural law and, accordingly, ontological behavior.
В статье исследованы теорию возможностей сверхъестественных таинств Церкви. Основное внимание сосредоточено на характеристике христианских добродетелей и таинств. Христианские добродетели получает человек, ради нее и осуществляются все таинства, которые являются догмой. Нравственное обоснование догмата каждого таинства формирует индивидуальное понимание естественного и сверхъестественного права и, соответственно, онтологическую поведение.
Description
Keywords
чесноти, таїнства, трансцендентне право, метаантропологічний вимір, традиції, мораль, буденне, граничне, позаграничне, virtues, sacraments, transcendental law, meta-anthropological dimension, traditions, morality, ordinary, ultimate, marginal, добродетели, таинства, трансцендентное право, метаантропологичний измерение, традиции, мораль, обычное, предельное, позаграничне
Citation
Сливка С. Теорія спроможностей надприродних таїнств церкви / Степан Сливка // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 894, випуск 18. — С. 31–37. — (Теорія та філософія права).