«Логістичний паспорт» України у глобальній конкуренції

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано позиції України у світових рейтингах, які включають логістичну складову. Здійснено оцінку конкурентних переваг логістичної галузі України. Охарактеризовано факторні умови, що відображають властивість трансформувати природні ресурси, систему освіти та інфраструктуру у конкурентні переваги. Досліджено умови внутрішнього попиту: місткість ринку логістичних послуг, вимогливість споживачів. Ідентифіковано суміжні та допоміжні галузі. Досліджено стратегії та структуру компаній, внутрігалузеву конкуренцію та інтенсивність конкуренції у перерізі основних сегментів. Ukraine's position in the world rankings, which include logistical component, are analyzed in the article. Competitive advantages of logistics industry by Ukraine is shown. Factor conditions that reflect the property to transform natural resources, education and infrastructure in competitive advantages are described. Terms domestic demand, capacity of logistics services of market, demanding consumers are discovered. Relate and support industries are identified. Strategy and structure of companies, the intensive of intraindustry competition and competition by major segments are investigated.

Description

Keywords

індекс логістичної ефективності, індекс розвитку ринку логістичних послуг, “логістичний паспорт”, логістична інфраструктура, ринок логістичних послуг, логістична галузь, контрактна логістика, Logistics Performance Index, Emerging Market Logistics Index, “Logistics passport”, logistics infrastructure, market of logistics services, logistics industry, contract logistics

Citation

Крикавський Є. В. «Логістичний паспорт» України у глобальній конкуренції / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 324–331. – Бібліографія: 12 назв.