Сутність проектів та їх загальна характеристика

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто роль проектного підходу в управлінні підприємствами, проаналізовано різні трактування поняття «проект», наведено основні характерні особливості проектів, розглянуто принципи управління проектами, серед яких виділено принципи легітимності, екологічності та соціальної спрямованості. The role of approach planning in a management enterprises are considered, different interpretations of concept "project" are analysed, basic characteristic features over of projects are examined, principles of management projects are considered among principles of legitimity, ecofriendlyness and social orientation are explaned.

Description

Keywords

проект, проектний підхід, ідея, унікальність, тимчасовість, сукупність заходів, результативність, принципи управління проектами, project, approach planning, idea, unique, temporality, aggregate of measures, effectiveness, principles of management enterprises

Citation

Передало Х. С. Сутність проектів та їх загальна характеристика / Х. С. Передало, Ю. В. Огерчук, О. О. Пшик-Ковальська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 90–95. – Бібліографія: 15 назв.