Application of methods for solving the salesman problem for modeling production processes

Date
2018-02-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розроблено програмне забезпечення для розв’язання задачі комівояжера для прикладних завдань. Як область застосування вибрано переналагодження виробництва циклічного характеру. Задача комівояжера полягає у пошуку найвигіднішої послі- довності виробництва деякого асортименту продукції, що проходить через всі зазначені стани по одному разу. Для розрахунку застосовано метод неявного перебору з розпаралелюванням. Розроблено інтерфейс, який дає змогу працювати з базою критеріїв та асортименту продукції, вибирати в інтерактивному режимі за різними критеріями (та запам’ятовувати) із розрахованих послідовностей найдоцільнішу. Також реалізовано можливість відстежувати процес самого виробництва та переналагодження в динаміці (у вибраній послідовності), який візуалізується у вигляді діаграм.
The software of the solution of the salesman problem for the applied tasks is developed. As an area of application, the redistribution of cyclic production is chosen. The mission of a salesman is to find the most advantageous sequence of production of a range of products that pass through all these states once. To calculate the method of implicit selection with parallelization is applied. The developed interface, which allows you to work with a database of criteria and product range, choose interactive mode according to different criteria (and memorize) from the calculated sequences the most expedient. Also realized is the ability to track the process of the production itself and adjustments in dynamics (in the selected sequence), which is visualized in the form of diagrams.
Description
Keywords
САПР, навчальна система, метод проектування, процес проектування, технологічні процеси, CAD, training system, design method, design process, production processes
Citation
Application of methods for solving the salesman problem for modeling production processes / V. Karkulovskyy, R. Kryvyy, D. Korpljovy, R. Panchak // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Комп’ютерні системи проектування теорія і практика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 908. — С. 23–28.