Неперервне й гладке рівномірне сплайн-наближення температурної характеристики сенсора та його чутливості

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Розглядається задача побудови неперервного й гладкого сплайн-наближення, кожна ланка якого є поліноміальним наближенням за чебишовським критерієм. Описано алгоритм побудови такого сплайн-наближення із заданою похибкою. Наведено приклад застосування такого рівномірного сплайн-наближення для описання температурної характеристики й чутливості термодіодного сенсора для кріогенних температур. Рассматривается задача построения непрерывного и гладкого сплайн-приближения, каждое звено которого является полиномиальным приближением за чебишевским критерием. Описан алгоритм построения такого сплайн-приближения с заданной погрешностью. Приведен пример применения такого равномерного сплайн-приближения для описания температурной характеристики и чувствительности термодиодного сенсора для криогенных температур. It is considered the problem of construction of the continued and smoothed spline-approximation, where its each link is Chebyshev polynomial. The algorithm for determinating of such spline-approximation with apriory given error is proposed. The example of application of this approximation for the transfer-function of thermodiode sensor for cryogen temperatures is described.

Description

Keywords

Citation

Малачівський П. Неперервне й гладке рівномірне сплайн-наближення температурної характеристики сенсора та його чутливості / Петро Малачівський, Ярослав Пізюр, Василь Андруник // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – Випуск 67. – С. 24–30. – Бібліографія: 13 назв.