Міжнародні неурядові організації у забезпеченні миру та безпеки: інституціональний та функціональний виміри

Abstract

Description

Keywords

міжнародна неурядова організація, неурядова організація, мир, безпека, міжнародна безпека, небезпека, міжнародний актор, держава, ООН, громадянське суспільство, захист прав людини, Україна, міжнародний конфлікт, російсько-український конфлікт, international non-governmental organization, non-governmental organization, peace, security, international security, danger, international actor, state, UN, civil society, protection of human rights, Ukraine, international conflict, Russian-Ukrainian conflict

Citation

Кручініна О. Ю. М Міжнародні неурядові організації у забезпеченні миру та безпеки: інституціональний та функціональний виміри : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 291 – міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Оксана Юріївна Кручініна ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2021. – 243 с. – Бібліографія: с. 197–228 (311 назв).