Першість каноністики у природно-правовому полі та просторі

Abstract
У статті досліджується першість каноністики у природно-правовому полі. Основну увагу зосереджено на проблемі пошуку духовності, які досліджені у статті в антропологічних, етичних й екзистенцйних аспектах.
This article investigates the primacy of the canon law in natural and legal field. The main focus is on the problem of finding spirituality which is explored in an article in anthropological, ethical and existential aspects.
В статье исследуется первенство канонистике в естественно-правовом поле. Основное внимание сосредоточено на проблеме поиска духовности, которые иссле- дованы в статье в антропологических, этических и екзистенцйних аспектах.
Description
Keywords
природно-правове поле, природно-правовий простір, першість канонічного права, християнська антропологія, християнська етичність, екзистенція, natural and legal field, natural and legal space, the primacy of the canon law, Christian anthropology, Christian ethics, existence, естественно-правовое поле, природно-правовое пространство, первенство канонического права, христианская антропология, христианская этичность, экзистенция
Citation
Сливка С. Першість каноністики у природно-правовому полі та просторі / Степан Сливка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 193–201.