Основні фактори підвищення рівня професіоналізму працівників органів внутрішніх справ

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано основні фактори підвищення рівня професіоналізму працівників органів внутрішніх справ, визначено їх вплив на реформування правоохоронних органів України – фактично створення нової системи підготовки кадрів. Здійснено спробу доведення, що підвищення рівня професіоналізму працівників міліції є однією із засадничих умов формування громадянського суспільства. Проанализированы основные факторы повышения уровня профессионализма сотрудников органов внутренних дел, определено их влияние на реформирование правоохранительных органов Украины – фактически создание новой системы подготовки кадров. Предпринята попытка доказательства, что повышение уровня профессионализма работников милиции является одним из основных условий формирования гражданского общества. This article analyzes the main factors raising the level of professionalism of police officers, determined their impact on police reform Ukraine actually creating, a new training system. Done attempt to prove that raising the level of professionalism of police officers is one of the fundamental conditions for the formation of civil society.

Description

Keywords

професіоналізм, працівник, органи внутрішніх справ, громадянське суспільство, професійна правосвідомість, професійна етика, професійні здібності, професійна культура, профессионализм, работник, органы внутренних дел, гражданское общество, профессиональная правосознание, профессиональная этика, профессиональные способности, профессиональная культура, professionalism, worker, law enforcement bodies, civil society, professional consciousness, professional ethics, professional ability, professional culture

Citation

Гарасимів Т. З. Основні фактори підвищення рівня професіоналізму працівників органів внутрішніх справ / Т. З. Гарасимів, Т. Ю. Дашо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – № 824. – С. 222–227. – Бібліографія: 18 назв.