Мотивація і стимулювання інноваційної діяльності підприємства

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Досліджено роль та завдання мотивації і стимулювання у формуванні стратегії інноваційного розвитку економіки. Дослідження виконують в контексті української ринкової трансформації. Виділені складові мотиваційного механізму інноваційної діяльності організації. Показані форми і методи стимулювання інноваційної діяльності в організації. Досліджено вплив системи стимулювання на розширення інноваційних можливостей і зміцнення конкурентоспроможності організації.

Description

The article explores the role und objectives motivation and stimulate in formulating the strategy of innovative development of economy. The research is being conducted in the context of market transformation in Ukraine. Constituents of organization’s innovative activity motivational mechanism are selected. Forms and methods of organization’s innovative activity stimulation are shown. Influence of the stimulation’s system on innovative possibilities expansion and competitiveness of organization’s strengthening is explored.

Keywords

інновації, мотиви, стимули, привабливість накопичення, концепції, організації, innovations, reasons, stimuli, attractiveness of accumulation, conceptions, organizations

Citation

Карпунь, І.Н. Мотивація і стимулювання інноваційної діяльності підприємства / І.Н. Карпунь // Проблеми економіки та управління. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. - С. 529-533.