Управлінські витрати в системі менеджменту газовидобувних підприємств

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано основні особливості управлінських витрат, відмінності управлінських та адміністративних витрат. Досліджено тенденції розвитку управлінських витрат на іноземних та вітчизняних підприємствах, виявлено негативні наслідки від асиметричності збільшення управлінських та інших видів витрат підприємств як на мікро-, так і на макрорівні, встановлена необхідність оптимізації управлінських витрат у діяльності вітчизняних газовидобувних підприємств. In the article it is analyzed the main features of management costs, the differences of management and administrative costs. Also It was explored trends in administrative costs of foreign and domestic enterprises, found negative effects of asymmetry increased administrative and other costs of enterprises as at the macro and at the micro level, establishes the need for optimization of management costs in the activities of domestic gas-producing companies.

Description

Keywords

управлінські витрати, газовидобувне підприємство, адміністративні витрати, management costs, gas-producing company, the administrative costs

Citation

Чепіль Б. А. Управлінські витрати в системі менеджменту газовидобувних підприємств / Б. А. Чепіль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 449–454. – Бібліографія: 9 назв.