Компьютерно-ориентированный автоматический синтез уравнений движения механических систем

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

На прикладі дослідження механічної системи обґрунтовується ефективність застосування обчислювальної техніки і спеціалізованого програмного забезпечення за автоматичним синтезом рівнянь руху досліджуваної системи. Ефективність досягається за рахунок скорочення часу на вивід рівнянь руху механічної системи і скорочення кількості помилок, неминучих при тому. On the example of research of mechanical system, efficiency of application of computer and the specialized software on automatic synthesis of the equations of movement of researched system is proved. Efficiency is reached due to reduction of time for a conclusion of the equations of movement of mechanical system and reduction of number of mistakes inevitable thus.

Description

Keywords

Citation

Сотников А. Л. Компьютерно-ориентированный автоматический синтез уравнений движения механических систем / А. Л. Сотников // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 42. – С. 101–122. – Бібліографія: 21 назва.